hiszpański niemiecki w³oski francuski rosyjski angielski polski
Przyjazd:
Noce:
Wyjazd:
Liczba osób w pokoju:


Opinie naszych gości

Regulamin

 1. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00. Przedłużenie pobytu prosimy zgaszać w recepcji do godz. 12.00
  W przypadku gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 12.00, a pokój ten lub łóżko to jest zarezerwowane na koleją dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest wówczas uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 2. Opłata za pobyt uiszczana jest w dniu przyjazdu. Skrócenie pobytu nie obliguje pracowników hostelu do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
 3.  W godzinach 23:00 - 7:00 obowiązuje cisza nocna. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych gości oraz mieszkańców sąsiednich kamienic.
 4. Goście powracający do hostelu w godzinach nocnych mają obowiązek wylegitymowania się przed recepcjonistą.
 5. W pokojach wieloosobowych wynajmujemy łóżka (miejsca), istnieje możliwość dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi osobami obu płci.
 6.  Ostatnia osoba opuszczająca pokój wieloosobowy i każdy opuszczający pokój prywatny sprawdza zamknięcie drzwi, a klucz pozostawia w recepcji. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 50 PLN.
 7. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 8. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, pieniądze i kosztowności pozostawione w pokoju lub szafce bagażowej.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność hostelu należy zgłaszać u pracownika recepcji, który określa wysokość odszkodowania.
 10. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków w pokojach. Posiłki należy spożywać w sali ogólnodostępnej.
 11. Na terenie hostelu obowiązuje zakaz palenia.
 12. Hostel może wykwaterować gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
 13. W przypadku niedojazdu lub anulacji pobytu gdy nastąpiła wpłata, zwrotu wpłaconej kwoty nie dokonujemy.
 14. Części wspólne hostelu są całodobowo monitorowane.

 

Hostel dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Proszę jednak mieć na uwadze iż korzystają państwo z  usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o  jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 

We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w  hostelu, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający z Hostelu są zobowiązani stosować się do wskazań Przedstawiciela spółki zarządzającej obiektem.